Camaro Firebird Throwout Bearing Twin Disc Clutch Mantic M921201-A